Historie 2021-01-19T20:55:35+00:00

Historie

Over de juiste datum van oprichting tasten we toch min of meer in het duister. Een krantenbericht uit die tijd meldt dat er voor de oprichting van Concordia al tweemaal eerder een muziekvereniging is geweest, die in beide gevallen geen levensvatbaarheid toonde.
Maar zeker is wel dat in het jaar 1880 de zaak toch definitief van de grond kwam. En niet minder zeker is ook, dat de heer J.R. Colenbrander, ofwel ‘de Smid van den Diek”, aan de wieg van Concordia heeft gestaan, en volgens zeggen is er ook bij “de Smid”in huis gerepeteerd. De mensen van het eerste uur zijn: B.J.H. Hesselink, C.A.E. Colenbrander, W. de Blank, J. ter Keurst, R.J. Was en R.J. Colenbrander.

Er is een aantekening waarin vermeld staat dat de 1ste uitvoering op 26 januari 1899 werd gegeven bij mej. de Wed. Grutterink. In 1910 werd er voor het eerst deelgenomen aan een concours en wel in Zoeterwoude. Een hele reis voor die dagen. Hierna volgden nog vele concoursen met meestal heel goede resultaten en een feest tot in de late uurtjes. In de mobilisatie-periode (1914-1918) staat alles op een laag pitje, maar in 1919 gaat Concordia toch weer op concours.
1924 wordt een bijzonder jaar, want op 7,8 en 9 juni organiseert Concordia een groot Nationaal Federatief Muziekconcours. Het valt op de Pinksterdagen en wordt een groot succes. De economische crisis van de jaren ‘30 dringt ook in het verenigingsleven door. Er is nog wel geld, maar het is passen en meten. De oorlogsjaren drukken daarna ook het verenigingsleven, de activiteiten lopen uiteraard terug.

Het na-oorlogs herstel en een algehele opleving van de economie brengt mee, dat ook het verenigingsleven in velerlei vormen een hoogtepunt bereikt. Talrijk zijn de jubilea, officiele gebeurtenissen, dorps- en buurtfeesten waarbij van de vereniging medewerking wordt gevraagd. Uiteraard wordt deze ook steeds verleend! Van bijna het begin tot 1954 heeft Concordia gerepeteerd in de zaak van de familie Hiddink, die per 1 september wordt opgeheven. Het lid A.W. Colenbrander, eigenaar van het direct naast Hiddink gelegen cafe “de Molen” stelt zijn lokaal beschikbaar, zodat Concordia toch een dak boven het hoofd houdt.

Het 70-jarig bestaan wordt op grootse wijze herdacht, het door de burgers bijeen gebrachte jubileum-geschenk, een nieuw vaandel, wordt aangeboden alsmede een resterend bedrag. Voor het 80-jarig bestaan werd een bazar georganiseerd onder het motto: Het gaat niet alleen om de tuba, maar om alle toeters van Concordia. Deze actie bracht maar liefs 22.500,- gulden op waarvan nieuwe uniformen en instrumenten zijn aangeschaft.

In 1973 stoppen Bertus en Dien (Colenbrander) met het repetitie-lokaal “de Molen”, en wordt de zaal van cafe Rothmann het nieuwe onderkomen van Concordia. Ook daar hebben we met veel plezier gerepeteerd tot we in het voorjaar van 2006 verhuisd zijn naar de Eendracht waar we de laatste 14 jaar gerepeteerd hebben. Nog altijd op de woensdagavond.

In de jaren tussen 1980 en 2020 blijft Concordia een actieve vereniging waarbij wordt deelgenomen aan/muzikale ondersteuning wordt verzorgd bij onder andere:

 • kermisoptochten, ook in de buurtschappen rond Varsseveld (Sinderen en Heelweg)
 • optredens in verzorgingshuizen (den Es en de Bettekamp)
 • Koninginnedag en later Koningsdag
 • 4 mei herdenkingen
 • de fietsvierdaagse en de avondvierdaagse
 • buitenconcerten en festivals (zomerconcerten met Jubal, Oude IJsselstreek Muziekfestival)
 • intochten Sinterklaas
 • Kerstevenement in de Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld

Daarnaast zijn er vele serenades gebracht aan diverse bruidsparen, maar ook als Sportclub Varsseveld kampioen werd en als Rijvereniging Varus landelijk kampioen werd.

Bij optochten werd er met een tamboerkorps gelopen. Tot 1991 had Concordia een eigen tamboerkorps. Daarna hebben we meer dan 25 jaar fijn samengewerkt met slagwerkgroep Euterpe uit Halle. Mochten zij een keer niet kunnen kregen we hulp van andere tamboerkorpsen uit de omgeving. 

Hoogtepunten waren onze jaarlijkse concerten, de laatste jaren werden deze in het voorjaar en in het najaar verzorgd. In de loop van de jaren is er wel het een en ander veranderd. Waar eerder Zalencentrum de Ploeg te Varsseveld onze vaste stek was om onze uitvoering ten gehore te brengen, hebben we later gebruik gemaakt van onder andere de Grote of Laurentiuskerk te Varsseveld, het Buurtschapshuis te Sinderen en Zalencentrum de Radstake te Heelweg.

Vanaf 1986 hebben we de luxe van een eigen (lady)speaker die de muziekstukken aankondigt en van uitleg voorziet. Dit zijn achtereenvolgens Anneke van de Ven, Willy Nijhof en Jurgen Hulst. Tijdens de concerten zorgt Henk Berendsen er al jaren voor dat alles wordt vastgelegd op foto en film.
In de jaren dat het verenigingsleven ongeveer het enige vermaak was voor de bevolking werden de concerten twee avonden na elkaar gegeven waarbij de avond afgesloten werd met toneel of dans. De zaal zat beide avonden vol. Toen mensen een vollere agenda kregen moest Concordia om meer publiek te trekken creatief zijn. Er is de laatste jaren daarom samengewerkt met diverse andere muziek- en zangverenigingen.

Gebrek aan publiek had Concordia echter niet tijdens de diverse jubileumconcerten die zijn gegeven.

 • In 1980 werd het 100-jarig jubileum gevierd met een concert in nieuwe uniformen door de bevolking van Varsseveld aangeboden. Tevens was er een drukbezochte receptie bij Zalencentrum de Ploeg waar zusterverenigingen serenades kwamen brengen.
 • In 1990 werd het 110-jarig jubileum gevierd in de van Pallandthal te Varsseveld. Het eerste deel van de avond traden achtereenvolgens het jeugdorkest van Concordia, het tamboerkorps van Concordia en het A-orkest van Concordia op. Het tweede deel van de avond werd verzorgd door de destijds bekende Terborgse groep Take Five.
 • In 2005 werd het 125-jarig jubileum groots gevierd in schouwburg Amphion te Doetinchem met solisten Ria Kornet (xylofoon), Egon Smit (saxofoon) en Martin Pragt (triangel). De presentatie werd op een humoristische wijze verzorgd door Hans Keuper in het Nedersaksisch dialect. Ter ere van dit jubileum is er door Concordia een wagen gebouwd voor de AOV-optocht.

De bevolking van Varsseveld kent Concordia niet alleen van muzikale optredens maar ook van verkoopacties om extra inkomsten te genereren. Twee keer per jaar kwamen we huis aan huis met in het voorjaar bloemen (later koek en krentenbollen) en in het najaar Kerst- en nieuwjaarskaarten (later speculaas). Het laatste jaar zijn we al niet meer aan de deur geweest met het naderende einde van onze vereniging in zicht.

De laatste 10-15 jaar neemt het ledenaantal van Concordia langzaam af, mede omdat er steeds minder leerlingen bij het orkest komen/blijven. De gemiddelde leeftijd van de leden stijgt, Concordia vergrijst. Voor het geven van concerten zijn steeds meer leenmuzikanten nodig, die gelukkig met veel plezier komen invallen. Dit heeft geleid tot het weloverwogen besluit om de vereniging te ontbinden.

We kijken terug op 140 mooie muzikale jaren!